Matka Kolumba
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r. imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy | I Niedziela okresu wielkanocnego | Wspomnienie dowolne Św. Anzelma

Co? Gdzie? Kiedy?

Cechowała go miłość dusz ludzkich

Trwając w duchu dziękczynienia Bogu za 150 lat istnienia naszego Zgromadzenia w piątek, 28 września, w sposób szczególny dziękowałyśmy za osobę Księdza Juliana Leszczyńskiego i za dobro, którym za jego pośrednictwem Bóg obdarował Matkę Kolumbę i pośrednio nas wszystkie.

W kościele parafialnym w Jasienicy Rosielnej (do której kiedyś należała Orzechówka), Ksiądz Henryk Szpila, Proboszcz parafii w Warze, odprawił Mszę świętą, po której procesyjnie, odmawiając różaniec, udałyśmy się na cmentarz. Wokół mogiły ks. Leszczyńskiego, w imieniu całego Zgromadzenia razem z Matką Generalną zebrały się Siostry z pobliskich placówek: Wary, Nozdrzca, Tyczyna, Zaczernia, a także Zakopanego i Krakowa. Wierzymy, że we wspólnej modlitwie i śpiewie Salve Regina była z nami także nasza Matka Założycielka, która pragnęła, by w Zgromadzeniu zachowała się wdzięczna pamięć o ks. Julianie Leszczyńskim.

Ksiądz Julian Leszczyński

Urodził się 17 maja 1818r w Brzozowie, w ziemi sanockiej. Po ukończeniu, z wynikiem celującym, gimnazjum w Przemyślu, rozpoczął studia w tamtejszym Seminarium Duchownym. Po drugim roku wstąpił do Zakonu Ojców Bernardynów, ale z powodu słabego zdrowia po kilku miesiącach opuścił klasztor i wrócił do seminarium. W 1842r. otrzymał święcenia kapłańskie. Znając język francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, angielski sam się dokształcał czytając dzieła teologiczne, które gromadził w swojej bibliotece. W 1848r. wydelegowano go na sejm do Wiednia, a potem do Kromieryża. Tam, jako poseł, bronił praw Kościoła Katolickiego i wolności religijnej. Tam też zaprzyjaźnił się z hr. Janem Tarnowskim, w opinii którego był człowiekiem wyjątkowym, posiadającym rozległą wiedzę literacką, naukową, artystyczną, a nade wszystko głęboką duchowość, sprawiającą, że promieniowała z niego „najczystsza miłość Boga”.

W 1860 roku ks. Leszczyński został proboszczem w Wielowsi k. Dzikowa, dziś – Tarnobrzega. Podczas pobytu w Przemyślu poznał Założycielkę naszego Zgromadzenia, Sł. Bożą Matkę Kolumbę Białecką, która kilka miesięcy wcześniej, zgodnie z poleceniem generała Zakonu Dominikańskiego, wróciła z Francji z zamiarem wskrzeszenia na ziemiach polskich zgromadzenia czynnych dominikanek. Od razu napotkała na spore trudności i w Przemyślu właśnie, w klasztorze sióstr benedyktynek, redagując Konstytucje Zgromadzenia, czekała na jakiś znak Bożej Woli. Właśnie wtedy Opatrzność Boża postawiła na jej drodze ks. Juliana Leszczyńskiego, który należał do nielicznych wówczas duchownych widzących potrzebę pracy sióstr w parafii. Ksiądz Leszczyński zaprosił Matkę Kolumbę i jej powstające dopiero Zgromadzenie do Wielowsi. Z wielkim zaangażowaniem i znawstwem pomagał naszej Założycielce w załatwieniu wszystkich trudnych spraw związanych z fundacją Zgromadzenia. Gorliwie zajął się budową klasztoru. To on zwrócił się do architekta w Wiedniu z prośbą o wykonanie planu klasztoru i kaplicy. Później objął zarząd nad budową i cały czas, wolny od zajęć duszpasterskich, poświęcił na doglądanie prac. Wykorzystując swoje rozlegle kontakty wśród wpływowych osób, zabiegał o fundusze i wsparcie dla dominikanek. Księdzu Leszczyńskiemu – jako znawcy sztuk pięknych – zawdzięczamy projekt i wyposażenie wnętrza kaplicy wielowiejskiej, w której centralne miejsce zajął, wykonany w Monachium, ołtarz stylizowany na kształt świątyni romańskiej. Na prośbę Matki Kolumby Ksiądz Biskup Adam Jasiński mianował go wikariuszem biskupim do spraw Zgromadzenia. Ks. Leszczyński przez wiele lat był spowiednikiem i kierownikiem duchowym sióstr. W 1869r. jako tercjarz dominikański złożył śluby zakonne na ręce o. Wincentego Jandel’a, generała Zakonu, przebywającego wówczas z wizytą w Wielowsi.

Ostatnie lata życia ks. Leszczyńskiego naznaczone były ogromnym cierpieniem. Rak twarzy powoli, ale systematycznie wyniszczał jego organizm, przyczyniając się równocześnie do niewypowiedzianych cierpień psychicznych i duchowych. Dwa lata przed śmiercią wyjechał do swojego jedynego brata, Stanisława, z Jabłonicy i zamieszkał w dzierżawionej przez niego wsi Orzechówce. Matka Kolumba wysłała do Orzechówki dwie siostry: Markolinę Wojtowicz i Ludwikę Wittstock, które z ogromną troską i poświęceniem, wyrażającym wdzięczność całego Zgromadzenia, opiekowały się księdzem Leszczyńskim aż do jego śmierci.

Ks. Julian Leszczyński był gorliwym kapłanem, głęboko kochającym Kościół, Ojczyznę, szczerze zatroskanym o powierzonych mu parafian. Miał szczególne nabożeństwo do Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie i do Najświętszej Maryi Panny. Każdego dnia odmawiał różaniec i rozpowszechniał tę modlitwę wśród parafian.

Matka Serafina Steinig w obszernej biografii naszej Założycielki charakteryzuje ks. Leszczyńskiego w następujący sposób: „Z natury był skromny (…) Nigdy nie ubiegał się o wyższe stanowiska. (…) W życiu cechowała go miłość dusz ludzkich i troska o ich zbawienie. Łatwo przebaczał, nie szukał odwetu za doznaną krzywdę. Miłosierdzie jego dla biedaków sprawiało, że gdy nie miał pieniędzy, to rozdawał im nawet własne rzeczy. Czuł się Polakiem i ludowi przypominał polskie pochodzenie.(…) W naukach jego przebijały się prawdy, które ukazywały Boga obecnego w człowieku. Chętnie katechizował lud i nie pozwalał zastąpić się nikomu nawet wtedy, gdy był bardziej cierpiący. (…) dzięki swej gorliwości szybko zyskał zaufanie ludu, wśród którego pracował”.

Siostry opiekujące się chorym księdzem Leszczyńskim wspominały, że „w tych strasznych cierpieniach ani razu nie wymknęło mu się żadne słowo zdradzające niecierpliwość (…) gdy był przytomny (…) to tylko można było słyszeć: Boże łaskawy! Zmiłuj się nade mną”. Zmarł 5 sierpnia 1882r. Matka Kolumba do końca życia była wdzięczna Księdzu Leszczyńskiemu za wszelkie dobro wyświadczone Zgromadzeniu i tę wdzięczną pamięć przekazała siostrom w swoim duchowym testamencie.

odsłon: 2159 | aktualizowano: 2012-10-27 21:39 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone